Arbetsglasögon

I dagens samhälle är det många som har stillasittande arbeten där man spenderar långa tider framför en bildskärm. Det finns forskning som visar ett samband mellan just arbete framför bildskärm och ögonbesvär. Några tydliga tecken på att du behöver skaffa dig ett par arbetsglasögon är trötthet, huvudvärk, irritation i ögonen samt ömmande axlar.

Köp Glasögon eller Linser online, Klicka här!
Köp Glasögonbågar på nätet via Optikbutiken här!

Kom ihåg att du regelbundet ska testa din syn hos en optiker. Detta eftersom de allra flesta har en syn som förändras under bara några år. Ju äldre man blir, desto större är risken att man behöver skaffa sig ett par glasögon.

Därför fungerar inte vanliga glasögon
Du som använder avstånds- eller läsglasögon kommer att märka att dessa inte lämpar sig speciellt bra vid arbete framför bildskärm. Arbetsglasögonen, eller terminalglasögonen som de också kallas, skiljer sig i styrka och konstruktion från de glasögon som du annars bör. Arbetsglasögonens styrka är anpassade efter det individuella arbetsavståndet, det vill säga från dina ögon till bildskärmen.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsmiljölagen gör gällande att din arbetsgivare ska vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Således måste din arbetsgivare tillhandahålla ett hjälpmedel för synen, som är speciellt utprovade för arbetet. Detta förutsatt du har ett arbete där du spenderar mer än en timme om dagen framför en bildskärm.

Detta innebär att du som arbetstagare har rätt att begära en undersökning hos en optiker. Undersökningen ska vara gratis för arbetstagaren. Men när du väl fått dina arbetsglasögon så tar inte arbetsgivarens ansvar slut för den skull. Du kan exempelvis begära att det ska finns förstoringsglas att tillgå samt ytterligare belysning i lokalen.

Belysning
I det rum där du sitter och arbetar ska det finnas en grundbelysning. Vidare ska du ha tillgång till en arbetsplatsbelysning. Använd inte halogenlampor för att lysa upp din arbetsplats. Halogenlampor ger en alltför koncentrerad belysningsstyrka. Förutom detta bör du tänka på att placera skrivbordet så att du får sidoljus från fönstren. Placera dock inte skrivbordet precis vid fönstret utan istället en bit in i rummet.

Din placering framför datorn
Vid din arbetsplats ska datorskärmen vara placerad mellan 60 till 80 centimeter ifrån dig. Arbetar du i med ett ordbehandlingsprogram så ska den översta textlinjen vara placerad omkring 15 centimeter under din ögonhöjd.

Enkel och dubbelslipade arbetsglasögon
Det finns både enkel- och dubbelslipade arbetsglasögon. Enkelslipade glasögon korrigerar endast för ett begränsat skärpedjup. Om du vill ha möjlighet att kunna korrigera för såväl korta som långa avstånd så ska du skaffa dig dubbelslipade arbetsglasögon.

Närprogressiva och rumsprogressiva arbetsglasögon
Denna typ av arbetsglasögon korrigerar din syn på nära och mellanavstånd, det vill säga från omkring 40 centimeter upp till 4 meter. Närprogressiva glas har ett reducerat seende på avstånd, vilket innebär att man får ett större fält för närseende i jämförelse med traditionella progressiva glas.

Skyddsglas
Skyddsglasögon klassas också som en form av arbetsglasögon. Denna typ av glasögon ska bäras in miljöer där arbetstagarens är särskilt utsatt. Det kan exempelvis vara på olika industrier eller fabriker. Även i detta fall så ska arbetsglasögonen betalas av arbetsgivaren. Sedan mitten av 1990-talet så måste all ny personlig skyddsutrustning vara märkt med CE. Det åligger arbetsgivaren att uppge ned nödvändiga klassificeringen för skyddsglasögon.