Synfel

Det finns ett flertal synfel, och förekomsten av dessa kan ha olika orsaker. Synfelen kan exempelvis handla om en nedsatt synförmåga på grund av en olycka, brytningsfel samt en dålig ackommodationsförmåga. Om du är i behov av glasögon så kan du känna av det på flera sätt. Några tydliga tecken är att du ofta får ont i huvudet, trötthet eller irritation i ögonen. Eftersom synen förändras med tiden så ska du gå till din optiker med jämna mellanrum.

Köp Glasögon eller Linser online, Klicka här!
Köp Glasögonbågar på nätet via Optikbutiken här!

Astigmatism
Astigmatism, eller brytningsfel som det även kallas, är ett vanligt synfel som orsakas av att ljuset bryts olika i olika lägen. Människor som lider av astigmatism har vanligtvis en hornhinna som inte är helt regelbunden, utan istället något äggformad. Du kan lida av astigmatism ifall din syn förvrängs eller blir suddig på alla avstånd. Förutom detta ska du också vara uppmärksam på vanliga tecken som trötthet, huvudvärk och irritation i ögonen. Ett test av din syn på långt och nära håll avgör ifall du lider av astigmatism.

Grå starr
Grå starr, eller katarakt, gör att din vanligtvis genomskinliga ögonlins blir grumlig. Detta orsakas av att linsens celler dör och blir grå. Effekten av grå starr är att ljuset hindras från att nå fram till näthinnan. Grå starr är i första hand en ögonsjukdom som drabbar äldre. Likväl kan spädbarn även drabbas av sjukdomen. I dessa fall är det av yttersta vikt att diagnosen framställs snarast. Skulle inte detta ske före det att barnet är tre månader så finns det en överhängande risk att barnet inte går en fungerande syn.

Grön starr
Grön starr, eller glaukom, är en ögonsjukdom som gradvis försämrar din syn. På så vis är det svårt att själv upptäcka att man drabbats av den. Därför kan vikten av att regelbundet kontrollera sin syn inte nog understrykas. Grön starr drabbas oftast dig som har fyllt 50 år. Tidigare forskning ansåg att grön starr orsakades av ett förhöjt tryck inuti ögat. Men på senare år har man kunnat konstatera att grön starr även kan förekomma med normalt tryck i ögat. Högt tryck inuti ögat leder inte heller med automatik till grön starr.

Ålderssynthet
Ålderssynthet, eller presbyopi, uppkommer då våra ögonlinser förlorar sin elasticitet. Detta påverkar vår förmåga att växla fokus mellan olika avstånd. Ålderssynthet drabbar oss inte över en natt, utan försämringen sker gradvis. Ett vanligt tecken på ålderssynthet är att det blir svårt att se texten i boken som du har framför dig. Det enda som råder bot på ålderssynthet är läsglasögon, progressiva glas eller kontaktlinser.

Närsynthet
Närsynthet, eller myopi, är ett vanligt synfel och klassas inte som någon sjukdom. När du lider av närsynthet så ser du dåligt på långt håll. Myopi kommer från grekiskan och betyder ”slutet öga”. Detta beskriver tillståndet på ett adekvat sätt eftersom man tvingas att kisa för att se tydligt på långt håll. Närsynthet orsakas av en variation i ögonglobens form. Det finns en rad olika teorier som försöker att kartlägga uppkomsten av närsynthet, och en betydande faktor är genetisk.

Långsynthet
Om du lider av långsynthet, eller hyperopi, så betyder det att du har svårt att se skarpt på när håll. Detta är ett vanligt synfel och klassas inte som någon ögonsjukdom. Ungefär 80 % har en form av översynthet. Vanligt är dock att det dröjer fram till medelåldern innan man behöver glasögon. Långsynthet orsakas av en variation i ögonglobens form. Den är i regel kortare än normalt. Likväl kan långsynthet också uppkomma på grund av att hornhinnan är för flat. Anlaget för långsynthet är ärftligt, men en rad andra faktorer kan också spela in. Problemet avhjälps med konvexa linser.

Ögonallergier
Ögonallergier är i de flesta fall årligen återkommande. De vanligaste typerna är pollenallergi och hösnuva. Om du bär linser så finns det en ökas risk att dina ögon blir röda och irriterade under denna period. Anledningen till detta är att många luftburna partiklar är i omlopp och kan fastna på dina linser. Ifall du misstänker att du lider av någon ögonallergi så ska du omgående ta kontakt med din optiker.